Research & Education Network for Uganda (RENU)

Welcome to RENU Open Source mirror.

Users in institutions connected to the RENU network can access content from the RENU open source mirror at no charge without impacting their international bandwidth, at speeds of up to 1 Gbps, since the mirror is within the RENU network.

The latency between member institutions connected to the RENU network and the RENU open source mirror is as low as 1 ms (for campuses in Kampala) and as high as 25 ms (for the farthest upcountry campus).

Packages for the different open source distributions.

[ICO]NameLast modifiedSize
[PARENTDIR]Parent Directory  -
[DIR]cocoon/2017-06-20 05:56 -
[DIR]forrest/2017-06-20 05:57 -
[DIR]olingo/2017-06-20 06:00 -
[DIR]hama/2017-06-20 06:07 -
[DIR]archiva/2017-06-20 06:11 -
[DIR]servicemix/2017-06-20 06:14 -
[DIR]shiro/2017-06-20 06:29 -
[DIR]mina/2017-06-20 06:30 -
[DIR]db/2017-06-20 06:31 -
[DIR]climate/2017-06-20 12:19 -
[DIR]chukwa/2017-06-20 12:22 -
[DIR]airavata/2017-06-20 12:23 -
[DIR]axis/2017-06-20 12:26 -
[DIR]perl/2017-06-20 12:26 -
[DIR]stanbol/2017-06-20 12:26 -
[DIR]clerezza/2017-06-20 12:28 -
[DIR]pig/2017-06-20 12:28 -
[DIR]creadur/2017-06-20 12:35 -
[DIR]serf/2017-06-20 12:39 -
[DIR]aries/2017-06-20 12:39 -
[DIR]ctakes/2017-06-20 13:08 -
[DIR]buildr/2017-06-20 13:28 -
[DIR]crunch/2017-06-20 13:29 -
[DIR]myfaces/2017-06-20 13:36 -
[DIR]xerces/2017-06-20 13:36 -
[DIR]tcl/2017-06-20 13:41 -
[DIR]ws/2017-06-20 13:43 -
[DIR]juddi/2017-06-20 13:45 -
[DIR]giraph/2017-06-20 14:04 -
[DIR]bahir/2017-06-20 14:14 -
[DIR]bloodhound/2017-06-20 14:17 -
[DIR]xalan/2017-06-20 14:19 -
[DIR]empire-db/2017-06-20 14:31 -
[DIR]openjpa/2017-06-20 14:45 -
[DIR]mahout/2017-06-20 14:52 -
[DIR]santuario/2017-06-20 14:56 -
[DIR]spamassassin/2017-06-20 14:56 -
[DIR]avro/2017-06-20 14:57 -
[DIR]lucene/2017-06-20 15:06 -
[DIR]camel/2017-06-20 15:12 -
[DIR]vxquery/2017-06-20 15:14 -
[DIR]oltu/2017-06-20 15:15 -
[DIR]marmotta/2017-06-20 15:15 -
[DIR]usergrid/2017-06-20 15:15 -
[DIR]directory/2017-06-20 15:43 -
[DIR]isis/2017-06-20 15:49 -
[DIR]xmlgraphics/2017-06-20 15:50 -
[DIR]bval/2017-06-20 15:56 -
[DIR]portals/2017-06-20 15:56 -
[DIR]poi/2017-06-20 16:01 -
[DIR]tapestry/2017-06-20 16:13 -
[DIR]ode/2017-07-07 13:46 -
[DIR]pivot/2017-07-08 17:28 -
[DIR]fineract/2017-07-24 14:39 -
[DIR]polygene/2017-07-26 21:19 -
[DIR]couchdb/2017-07-29 02:19 -
[DIR]chemistry/2017-07-31 14:39 -
[DIR]tomcat/2017-08-03 11:57 -
[DIR]velocity/2017-08-06 17:17 -
[DIR]reef/2017-08-10 09:57 -
[DIR]streams/2017-08-14 07:52 -
[DIR]vcl/2017-08-18 23:59 -
[DIR]twill/2017-08-25 07:25 -
[DIR]eagle/2017-09-01 00:56 -
[DIR]hadoop/2017-09-18 10:47 -
[DIR]gora/2017-09-19 22:48 -
[DIR]zeppelin/2017-09-21 22:55 -
[DIR]brooklyn/2017-09-27 13:43 -
[DIR]flume/2017-10-03 10:21 -
[DIR]juneau/2017-10-22 20:12 -
[DIR]lucenenet/2017-10-24 10:55 -
[DIR]tomee/2017-10-24 22:45 -
[DIR]httpcomponents/2017-10-26 23:38 -
[DIR]tiles/2017-10-31 05:50 -
[DIR]any23/2017-11-01 17:38 -
[DIR]roller/2017-11-07 01:16 -
[DIR]apr/2017-11-07 18:04 -
[DIR]logging/2017-11-10 21:54 -
[DIR]apex/2017-11-12 05:05 -
[DIR]bigtop/2017-11-12 17:31 -
[DIR]hive/2017-11-14 02:18 -
[DIR]cayenne/2017-11-20 17:21 -
[DIR]flex/2017-11-22 11:28 -
[DIR]sis/2017-11-24 14:12 -
[DIR]mnemonic/2017-11-29 04:57 -
[DIR]qpid/2017-12-06 14:57 -
[DIR]cloudstack/2017-12-07 19:01 -
[DIR]thrift/2017-12-07 23:10 -
[DIR]synapse/2017-12-10 01:36 -
[DIR]systemml/2017-12-13 04:40 -
[DIR]mynewt/2017-12-14 01:08 -
[DIR]tika/2017-12-15 04:11 -
[DIR]jena/2017-12-17 21:20 -
[DIR]rocketmq/2017-12-18 09:43 -
[DIR]tinkerpop/2017-12-20 20:21 -
[DIR]ambari/2017-12-23 02:08 -
[DIR]sentry/2017-12-24 16:38 -
[DIR]openwebbeans/2017-12-25 13:28 -
[DIR]nutch/2017-12-25 20:39 -
[DIR]opennlp/2017-12-25 23:52 -
[DIR]samza/2018-01-02 20:34 -
[DIR]deltaspike/2018-01-02 23:53 -
[DIR]madlib/2018-01-03 02:07 -
[DIR]metron/2018-01-03 21:26 -
[DIR]tez/2018-01-05 01:07 -
[DIR]ofbiz/2018-01-05 12:34 -
[DIR]geronimo/2018-01-06 19:32 -
[DIR]trafficserver/2018-01-12 18:40 -
[DIR]river/2018-01-15 13:48 -
[DIR]asterixdb/2018-01-15 22:13 -
[DIR]guacamole/2018-01-18 20:57 -
[DIR]impala/2018-01-18 22:14 -
[DIR]nifi/2018-01-19 17:04 -
[DIR]commons/2018-01-23 22:03 -
[DIR]yetus/2018-01-27 23:26 -
[DIR]metamodel/2018-01-30 04:27 -
[DIR]celix/2018-01-30 22:34 -
[DIR]james/2018-01-31 13:19 -
[DIR]sqoop/2018-01-31 21:09 -
[DIR]activemq/2018-02-01 19:49 -
[DIR]geode/2018-02-02 01:24 -
[DIR]helix/2018-02-02 03:54 -
[DIR]lens/2018-02-04 07:42 -
[DIR]atlas/2018-02-05 10:55 -
[DIR]knox/2018-02-05 23:31 -
[DIR]ant/2018-02-08 00:11 -
[DIR]orc/2018-02-09 20:17 -
[DIR]jmeter/2018-02-10 11:06 -
[DIR]aurora/2018-02-11 22:57 -
[DIR]curator/2018-02-12 03:19 -
[DIR]oozie/2018-02-13 16:22 -
[DIR]jspwiki/2018-02-13 22:31 -
[DIR]phoenix/2018-02-15 02:45 -
[DIR]cassandra/2018-02-19 22:10 -
[DIR]maven/2018-02-21 00:33 -
[DIR]jclouds/2018-02-21 18:20 -
[DIR]wicket/2018-02-21 21:37 -
[DIR]cordova/2018-02-22 11:08 -
[DIR]openmeetings/2018-02-24 19:22 -
[DIR]pdfbox/2018-02-26 21:24 -
[DIR]lucy/2018-02-27 11:20 -
[DIR]subversion/2018-02-27 12:08 -
[DIR]bookkeeper/2018-02-28 00:34 -
[DIR]johnzon/2018-03-02 00:11 -
[DIR]manifoldcf/2018-03-02 10:33 -
[DIR]karaf/2018-03-02 13:09 -
[DIR]libcloud/2018-03-03 09:05 -
[DIR]kafka/2018-03-05 22:03 -
[DIR]oodt/2018-03-06 00:07 -
[DIR]groovy/2018-03-06 05:06 -
[DIR]kylin/2018-03-06 07:13 -
[DIR]parquet/2018-03-06 23:16 -
[DIR]fluo/2018-03-07 01:33 -
[DIR]spark/2018-03-07 20:53 -
[DIR]mesos/2018-03-08 04:08 -
[DIR]accumulo/2018-03-08 07:37 -
[DIR]zookeeper/2018-03-08 07:50 -
[DIR]turbine/2018-03-08 10:19 -
[DIR]jackrabbit/2018-03-08 16:06 -
[DIR]trafodion/2018-03-10 03:27 -
[DIR]predictionio/2018-03-12 06:00 -
[DIR]ignite/2018-03-12 12:32 -
[DIR]falcon/2018-03-12 13:43 -
[DIR]carbondata/2018-03-12 16:50 -
[DIR]felix/2018-03-13 10:56 -
[DIR]allura/2018-03-14 22:38 -
[DIR]storm/2018-03-14 23:44 -
[DIR]flink/2018-03-15 23:01 -
[DIR]struts/2018-03-16 10:06 -
[DIR]drill/2018-03-16 18:18 -
[DIR]datafu/2018-03-17 07:17 -
[DIR]incubator/2018-03-17 07:17 -
[DIR]tajo/2018-03-17 12:59 -
[DIR]calcite/2018-03-17 20:57 -
[DIR]syncope/2018-03-19 11:57 -
[DIR]sling/2018-03-19 13:07 -
[DIR]uima/2018-03-19 17:26 -
[DIR]royale/2018-03-19 18:17 -
[DIR]ranger/2018-03-20 03:46 -
[DIR]cxf/2018-03-20 18:37 -
[DIR]beam/2018-03-20 22:37 -
[DIR]arrow/2018-03-21 01:49 -
[DIR]httpd/2018-03-21 19:20 -
[DIR]kudu/2018-03-21 19:51 -
[DIR]hbase/2018-03-21 20:10 -
[DIR]zzz/2018-03-21 21:19 -
[IMG]favicon.ico2017-06-25 03:00 3.6K