Research & Education Network for Uganda (RENU)

Welcome to RENU Open Source mirror.

Users in institutions connected to the RENU network can access content from the RENU open source mirror at no charge without impacting their international bandwidth, at speeds of up to 1 Gbps, since the mirror is within the RENU network.

The latency between member institutions connected to the RENU network and the RENU open source mirror is as low as 1 ms (for campuses in Kampala) and as high as 25 ms (for the farthest upcountry campus).

Packages for the different open source distributions.

[ICO]NameLast modifiedSize
[PARENTDIR]Parent Directory  -
[DIR]mina/2020-07-03 06:43 -
[DIR]servicecomb/2020-07-03 06:49 -
[DIR]storm/2020-07-03 07:00 -
[DIR]turbine/2020-07-03 07:01 -
[DIR]directory/2020-07-03 07:11 -
[DIR]ws/2020-07-03 07:12 -
[DIR]deltaspike/2020-07-03 07:14 -
[DIR]httpcomponents/2020-07-03 07:15 -
[DIR]qpid/2020-07-03 07:18 -
[DIR]xalan/2020-07-03 07:21 -
[DIR]santuario/2020-07-03 07:22 -
[DIR]falcon/2020-07-03 07:25 -
[DIR]apex/2020-07-03 07:26 -
[DIR]trafodion/2020-07-03 07:27 -
[DIR]celix/2020-07-03 07:29 -
[DIR]jclouds/2020-07-03 07:31 -
[DIR]xmlgraphics/2020-07-03 07:31 -
[DIR]vcl/2020-07-03 07:32 -
[DIR]empire-db/2020-07-03 07:34 -
[DIR]roller/2020-07-03 07:35 -
[DIR]couchdb/2020-07-03 07:35 -
[DIR]hadoop/2020-07-03 07:38 -
[DIR]impala/2020-07-03 07:42 -
[DIR]xerces/2020-07-06 17:12 -
[DIR]madlib/2020-07-06 17:12 -
[DIR]mynewt/2020-07-06 17:16 -
[DIR]datafu/2020-07-06 17:16 -
[DIR]streams/2020-07-06 17:17 -
[DIR]juddi/2020-07-06 17:17 -
[DIR]freemarker/2020-07-06 17:17 -
[DIR]aurora/2020-07-06 17:18 -
[DIR]brooklyn/2020-07-06 17:18 -
[DIR]db/2020-07-06 17:19 -
[DIR]ode/2020-07-06 17:21 -
[DIR]twill/2020-07-06 17:21 -
[DIR]velocity/2020-07-06 17:21 -
[DIR]spamassassin/2020-07-06 17:21 -
[DIR]juneau/2020-07-06 17:22 -
[DIR]ambari/2020-07-06 17:22 -
[DIR]olingo/2020-07-06 17:22 -
[DIR]crunch/2020-07-06 17:23 -
[DIR]flex/2020-07-06 17:23 -
[DIR]metron/2020-07-06 17:23 -
[DIR]allura/2020-07-06 17:24 -
[DIR]oodt/2020-07-06 17:24 -
[DIR]perl/2020-07-06 17:24 -
[DIR]sis/2020-07-06 17:24 -
[DIR]bahir/2020-07-06 18:12 -
[DIR]gora/2020-07-06 18:15 -
[DIR]james/2020-07-06 18:15 -
[DIR]creadur/2020-07-06 18:15 -
[DIR]portals/2020-07-06 18:15 -
[DIR]serf/2020-07-06 18:15 -
[DIR]airavata/2020-07-06 18:16 -
[DIR]predictionio/2020-07-06 18:16 -
[DIR]tcl/2020-07-06 18:17 -
[DIR]axis/2020-07-06 18:19 -
[DIR]flume/2020-07-06 18:19 -
[DIR]marmotta/2020-07-06 18:19 -
[DIR]sentry/2020-07-06 18:19 -
[DIR]hawq/2020-07-06 18:19 -
[DIR]climate/2020-07-06 18:19 -
[DIR]tajo/2020-07-06 18:19 -
[DIR]fluo/2020-07-06 18:19 -
[DIR]sqoop/2020-07-06 18:19 -
[DIR]river/2020-07-06 18:19 -
[DIR]lens/2020-07-06 18:20 -
[DIR]synapse/2020-07-06 18:20 -
[DIR]chemistry/2020-07-06 18:20 -
[DIR]eagle/2020-07-06 18:20 -
[DIR]pivot/2020-07-06 18:20 -
[DIR]pig/2020-07-06 18:21 -
[DIR]usergrid/2020-07-06 18:21 -
[DIR]servicemix/2020-07-06 18:22 -
[DIR]vxquery/2020-07-06 18:23 -
[DIR]stanbol/2020-07-06 18:23 -
[DIR]chukwa/2020-07-06 18:23 -
[DIR]hama/2020-07-06 18:23 -
[DIR]buildr/2020-07-06 18:24 -
[DIR]bloodhound/2020-07-06 18:24 -
[DIR]forrest/2020-07-06 18:24 -
[DIR]singa/2020-11-05 21:19 -
[DIR]bval/2020-11-05 21:21 -
[DIR]logging/2020-11-05 21:21 -
[DIR]clerezza/2020-11-05 21:22 -
[DIR]helix/2020-11-05 21:25 -
[DIR]poi/2020-11-05 21:29 -
[DIR]isis/2020-11-05 21:42 -
[DIR]asterixdb/2020-11-05 21:43 -
[DIR]cayenne/2020-11-05 21:43 -
[DIR]systemds/2020-11-05 21:46 -
[DIR]mahout/2020-11-05 21:48 -
[DIR]any23/2020-11-05 21:48 -
[DIR]ant/2020-11-05 21:48 -
[DIR]calcite/2020-11-05 21:48 -
[DIR]fineract/2020-11-05 21:52 -
[DIR]openjpa/2020-11-05 21:55 -
[DIR]drill/2020-11-05 21:55 -
[DIR]giraph/2020-11-05 21:56 -
[DIR]parquet/2020-11-05 21:56 -
[DIR]curator/2020-11-05 21:56 -
[DIR]ranger/2020-11-05 21:56 -
[DIR]opennlp/2020-11-05 21:57 -
[DIR]atlas/2020-11-05 21:57 -
[DIR]cocoon/2020-11-05 21:57 -
[DIR]httpd/2020-11-05 21:57 -
[DIR]royale/2020-11-05 21:57 -
[DIR]carbondata/2020-11-08 19:35 -
[DIR]myfaces/2020-11-10 19:30 -
[DIR]griffin/2020-11-15 09:18 -
[DIR]geronimo/2020-11-15 17:25 -
[DIR]lucenenet/2020-11-16 15:46 -
[DIR]unomi/2020-11-23 22:52 -
[DIR]wicket/2020-11-24 00:09 -
[DIR]tvm/2020-11-24 17:05 -
[DIR]mesos/2020-11-24 18:12 -
[DIR]tez/2020-11-27 12:08 -
[DIR]jena/2020-12-01 17:25 -
[DIR]avro/2020-12-03 17:15 -
[DIR]groovy/2020-12-06 05:34 -
[DIR]yetus/2020-12-06 06:10 -
[DIR]knox/2020-12-06 06:13 -
[DIR]openmeetings/2020-12-06 08:55 -
[DIR]struts/2020-12-06 16:55 -
[DIR]cloudstack/2020-12-11 11:26 -
[DIR]jspwiki/2020-12-14 00:14 -
[DIR]trafficserver/2020-12-15 00:51 -
[DIR]bigtop/2020-12-16 16:18 -
[DIR]submarine/2020-12-18 00:49 -
[DIR]rocketmq/2020-12-19 14:54 -
[DIR]syncope/2020-12-21 12:07 -
[DIR]tomcat/2020-12-21 15:37 -
[DIR]rya/2020-12-22 03:56 -
[DIR]zeppelin/2020-12-24 05:58 -
[DIR]commons/2020-12-24 15:06 -
[DIR]accumulo/2020-12-25 06:56 -
[DIR]shardingsphere/2020-12-31 05:47 -
[DIR]guacamole/2021-01-01 23:03 -
[DIR]pdfbox/2021-01-03 15:17 -
[DIR]cxf/2021-01-05 00:25 -
[DIR]datasketches/2021-01-06 00:27 -
[DIR]openwebbeans/2021-01-06 23:07 -
[DIR]mnemonic/2021-01-11 03:48 -
[DIR]ignite/2021-01-11 22:54 -
[DIR]zookeeper/2021-01-14 22:53 -
[DIR]hive/2021-01-16 00:12 -
[DIR]tika/2021-01-16 19:00 -
[DIR]activemq/2021-01-20 19:19 -
[DIR]jmeter/2021-01-20 21:28 -
[DIR]pulsar/2021-01-21 06:43 -
[DIR]trafficcontrol/2021-01-21 23:04 -
[DIR]netbeans/2021-01-22 14:23 -
[DIR]iotdb/2021-01-22 14:25 -
[DIR]tinkerpop/2021-01-22 15:34 -
[DIR]ctakes/2021-01-22 19:22 -
[DIR]orc/2021-01-23 00:01 -
[DIR]johnzon/2021-01-24 15:45 -
[DIR]nutch/2021-01-25 00:09 -
[DIR]tomee/2021-01-25 19:16 -
[DIR]arrow/2021-01-26 00:54 -
[DIR]libcloud/2021-01-26 00:59 -
[DIR]hudi/2021-01-26 04:37 -
[DIR]iceberg/2021-01-26 22:20 -
[DIR]kudu/2021-01-27 21:53 -
[DIR]kafka/2021-01-28 15:38 -
[DIR]samza/2021-01-29 01:09 -
[DIR]druid/2021-01-29 05:36 -
[DIR]plc4x/2021-02-01 17:25 -
[DIR]cassandra/2021-02-01 19:58 -
[DIR]cordova/2021-02-03 16:35 -
[DIR]echarts/2021-02-06 16:28 -
[DIR]kylin/2021-02-07 07:08 -
[DIR]gobblin/2021-02-08 21:29 -
[DIR]airflow/2021-02-09 01:39 -
[DIR]reef/2021-02-10 09:45 -
[DIR]subversion/2021-02-10 14:28 -
[DIR]jackrabbit/2021-02-11 12:26 -
[DIR]flink/2021-02-11 15:27 -
[DIR]thrift/2021-02-11 22:20 -
[DIR]lucene/2021-02-12 00:51 -
[DIR]nifi/2021-02-15 19:52 -
[DIR]karaf/2021-02-16 08:03 -
[DIR]manifoldcf/2021-02-18 23:20 -
[DIR]daffodil/2021-02-19 20:02 -
[DIR]spark/2021-02-20 00:10 -
[DIR]superset/2021-02-20 01:13 -
[DIR]aries/2021-02-20 09:36 -
[DIR]hbase/2021-02-20 09:55 -
[DIR]metamodel/2021-02-22 10:52 -
[DIR]uima/2021-02-22 11:44 -
[DIR]dubbo/2021-02-22 12:39 -
[DIR]beam/2021-02-23 00:38 -
[DIR]camel/2021-02-23 12:41 -
[DIR]felix/2021-02-23 19:50 -
[DIR]shiro/2021-02-24 00:31 -
[DIR]phoenix/2021-02-24 04:12 -
[DIR]tapestry/2021-02-24 14:09 -
[DIR]ratis/2021-02-24 18:17 -
[DIR]bookkeeper/2021-02-24 20:51 -
[DIR]apisix/2021-02-25 13:13 -
[DIR]incubator/2021-02-25 15:16 -
[DIR]openwhisk/2021-02-25 18:05 -
[DIR]oozie/2021-02-25 19:32 -
[DIR]skywalking/2021-02-26 05:37 -
[DIR]geode/2021-02-26 06:19 -
[DIR]apr/2021-02-26 14:30 -
[DIR]archiva/2021-02-26 14:30 -
[DIR]maven/2021-02-26 14:30 -
[DIR]ofbiz/2021-02-26 14:30 -
[DIR]sling/2021-02-26 14:30 -
[DIR]zzz/2021-02-26 22:00 -
[IMG]favicon.ico2020-07-06 18:18 1.6K