Research & Education Network for Uganda (RENU)

Welcome to RENU Open Source mirror.

Users in institutions connected to the RENU network can access content from the RENU open source mirror at no charge without impacting their international bandwidth, at speeds of up to 1 Gbps, since the mirror is within the RENU network.

The latency between member institutions connected to the RENU network and the RENU open source mirror is as low as 1 ms (for campuses in Kampala) and as high as 25 ms (for the farthest upcountry campus).

Packages for the different open source distributions.

[ICO]NameLast modifiedSize
[PARENTDIR]Parent Directory  -
[DIR]ctakes/2018-05-04 14:56 -
[DIR]eagle/2018-05-04 18:14 -
[DIR]buildr/2018-05-04 18:44 -
[DIR]xmlgraphics/2018-05-04 18:45 -
[DIR]xerces/2018-05-04 18:56 -
[DIR]lens/2018-05-04 18:57 -
[DIR]axis/2018-05-04 18:57 -
[DIR]santuario/2018-05-04 19:01 -
[DIR]servicemix/2018-05-04 19:04 -
[DIR]reef/2018-05-04 19:28 -
[DIR]forrest/2018-05-04 19:35 -
[DIR]db/2018-05-04 19:35 -
[DIR]tomcat/2018-05-04 19:40 -
[DIR]velocity/2018-05-04 20:04 -
[DIR]directory/2018-05-04 20:32 -
[DIR]giraph/2018-05-04 20:33 -
[DIR]pig/2018-05-04 20:35 -
[DIR]usergrid/2018-05-04 20:45 -
[DIR]juddi/2018-05-04 21:05 -
[DIR]hama/2018-05-04 21:29 -
[DIR]ode/2018-05-04 21:29 -
[DIR]streams/2018-05-04 21:42 -
[DIR]vxquery/2018-05-04 21:46 -
[DIR]mina/2018-05-04 21:47 -
[DIR]httpcomponents/2018-05-04 21:50 -
[DIR]fluo/2018-05-04 22:35 -
[DIR]xalan/2018-05-04 22:39 -
[DIR]chemistry/2018-05-04 22:39 -
[DIR]couchdb/2018-05-04 22:44 -
[DIR]cocoon/2018-05-04 23:06 -
[DIR]synapse/2018-05-04 23:08 -
[DIR]portals/2018-05-04 23:24 -
[DIR]river/2018-05-04 23:44 -
[DIR]olingo/2018-05-04 23:46 -
[DIR]tajo/2018-05-04 23:51 -
[DIR]apex/2018-05-04 23:51 -
[DIR]sqoop/2018-05-05 00:00 -
[DIR]climate/2018-05-05 00:03 -
[DIR]freemarker/2018-05-05 00:07 -
[DIR]ws/2018-05-05 00:08 -
[DIR]falcon/2018-05-05 00:18 -
[DIR]stanbol/2018-05-05 00:18 -
[DIR]chukwa/2018-05-05 00:20 -
[DIR]juneau/2018-05-05 00:34 -
[DIR]bloodhound/2018-05-05 00:34 -
[DIR]pivot/2018-05-05 00:34 -
[DIR]isis/2018-05-05 00:35 -
[DIR]bahir/2018-06-04 13:10 -
[DIR]marmotta/2018-06-18 23:02 -
[DIR]tcl/2018-07-07 13:35 -
[DIR]systemml/2018-08-25 00:51 -
[DIR]mnemonic/2018-09-04 11:12 -
[DIR]hawq/2018-09-23 04:36 -
[DIR]sentry/2018-10-01 16:46 -
[DIR]empire-db/2018-10-31 12:18 -
[DIR]brooklyn/2018-11-13 01:19 -
[DIR]flume/2019-01-02 16:33 -
[DIR]datafu/2019-01-07 17:35 -
[DIR]guacamole/2019-01-11 13:04 -
[DIR]cloudstack/2019-02-06 16:32 -
[DIR]trafodion/2019-02-27 22:10 -
[DIR]any23/2019-03-04 19:51 -
[DIR]mahout/2019-03-06 07:02 -
[DIR]predictionio/2019-03-11 08:38 -
[DIR]poi/2019-03-21 01:37 -
[DIR]airavata/2019-03-25 05:40 -
[DIR]tez/2019-03-30 03:03 -
[DIR]griffin/2019-04-05 17:14 -
[DIR]curator/2019-04-21 16:53 -
[DIR]openjpa/2019-04-23 09:50 -
[DIR]serf/2019-04-27 13:20 -
[DIR]fineract/2019-05-01 21:40 -
[DIR]unomi/2019-05-25 21:55 -
[DIR]turbine/2019-05-28 18:14 -
[DIR]creadur/2019-06-01 21:36 -
[DIR]bigtop/2019-06-15 07:15 -
[DIR]atlas/2019-06-27 08:52 -
[DIR]hadoop/2019-06-28 11:12 -
[DIR]james/2019-07-09 12:45 -
[DIR]qpid/2019-07-10 14:08 -
[DIR]lucene/2019-07-10 15:11 -
[DIR]knox/2019-07-22 21:52 -
[DIR]vcl/2019-07-29 18:30 -
[DIR]mynewt/2019-08-02 16:01 -
[DIR]ranger/2019-08-07 19:57 -
[DIR]accumulo/2019-08-08 02:42 -
[DIR]httpd/2019-08-14 23:52 -
[DIR]gora/2019-08-16 08:47 -
[DIR]bval/2019-08-19 11:57 -
[DIR]helix/2019-08-19 21:49 -
[DIR]trafficserver/2019-08-20 21:11 -
[DIR]impala/2019-08-31 10:42 -
[DIR]mesos/2019-09-05 05:42 -
[DIR]ant/2019-09-05 10:23 -
[DIR]tapestry/2019-09-07 22:59 -
[DIR]syncope/2019-09-16 07:33 -
[DIR]ignite/2019-09-20 13:18 -
[DIR]sis/2019-09-27 18:17 -
[DIR]zeppelin/2019-09-29 09:05 -
[DIR]royale/2019-10-01 16:23 -
[DIR]oodt/2019-10-03 11:51 -
[DIR]allura/2019-10-05 00:44 -
[DIR]perl/2019-10-06 16:23 -
[DIR]myfaces/2019-10-07 22:50 -
[DIR]camel/2019-10-08 16:19 -
[DIR]nutch/2019-10-11 18:21 -
[DIR]asterixdb/2019-10-15 20:40 -
[DIR]metron/2019-10-16 00:50 -
[DIR]zookeeper/2019-10-16 03:36 -
[DIR]thrift/2019-10-16 23:10 -
[DIR]tinkerpop/2019-10-18 13:41 -
[DIR]jclouds/2019-10-21 11:51 -
[DIR]carbondata/2019-10-24 12:47 -
[DIR]crunch/2019-10-25 01:15 -
[DIR]avro/2019-10-25 09:52 -
[DIR]servicecomb/2019-10-26 12:04 -
[DIR]cayenne/2019-10-29 17:28 -
[DIR]cassandra/2019-10-29 22:06 -
[DIR]subversion/2019-10-30 15:10 -
[DIR]storm/2019-10-31 23:32 -
[DIR]arrow/2019-11-01 17:43 -
[DIR]commons/2019-11-02 16:50 -
[DIR]spamassassin/2019-11-03 18:57 -
[DIR]yetus/2019-11-06 03:20 -
[DIR]netbeans/2019-11-06 03:20 -
[DIR]bookkeeper/2019-11-06 14:45 -
[DIR]clerezza/2019-11-10 02:00 -
[DIR]shiro/2019-11-16 00:46 -
[DIR]flex/2019-11-19 19:31 -
[DIR]kudu/2019-11-21 20:41 -
[DIR]johnzon/2019-11-22 17:09 -
[DIR]jmeter/2019-11-25 00:09 -
[DIR]activemq/2019-11-25 21:00 -
[DIR]struts/2019-11-29 12:09 -
[DIR]oozie/2019-12-05 16:53 -
[DIR]samza/2019-12-05 21:53 -
[DIR]tika/2019-12-06 16:39 -
[DIR]uima/2019-12-09 19:08 -
[DIR]orc/2019-12-10 00:38 -
[DIR]flink/2019-12-11 06:52 -
[DIR]geronimo/2019-12-11 17:12 -
[DIR]aurora/2019-12-13 02:53 -
[DIR]trafficcontrol/2019-12-14 01:45 -
[DIR]kafka/2019-12-14 13:05 -
[DIR]ambari/2019-12-16 15:35 -
[DIR]deltaspike/2019-12-16 17:08 -
[DIR]openmeetings/2019-12-17 05:19 -
[DIR]jspwiki/2019-12-18 01:54 -
[DIR]calcite/2019-12-19 01:40 -
[DIR]kylin/2019-12-19 13:01 -
[DIR]phoenix/2019-12-21 03:31 -
[DIR]pdfbox/2019-12-24 11:04 -
[DIR]airflow/2019-12-24 17:35 -
[DIR]spark/2019-12-24 22:20 -
[DIR]roller/2019-12-25 18:39 -
[DIR]drill/2019-12-25 20:25 -
[DIR]manifoldcf/2019-12-26 05:20 -
[DIR]opennlp/2019-12-26 17:24 -
[DIR]skywalking/2019-12-27 04:40 -
[DIR]lucenenet/2019-12-29 10:09 -
[DIR]dubbo/2019-12-29 11:23 -
[DIR]geode/2019-12-31 21:12 -
[DIR]incubator/2020-01-02 10:10 -
[DIR]libcloud/2020-01-02 22:37 -
[DIR]druid/2020-01-03 23:35 -
[DIR]cordova/2020-01-04 14:08 -
[DIR]metamodel/2020-01-06 15:46 -
[DIR]aries/2020-01-06 22:18 -
[DIR]jackrabbit/2020-01-07 10:13 -
[DIR]plc4x/2020-01-07 13:36 -
[DIR]nifi/2020-01-08 18:27 -
[DIR]wicket/2020-01-09 20:54 -
[DIR]celix/2020-01-10 01:11 -
[DIR]karaf/2020-01-11 09:07 -
[DIR]logging/2020-01-13 01:42 -
[DIR]parquet/2020-01-13 12:17 -
[DIR]felix/2020-01-13 18:52 -
[DIR]cxf/2020-01-14 20:11 -
[DIR]groovy/2020-01-15 03:52 -
[DIR]pulsar/2020-01-15 13:37 -
[DIR]rocketmq/2020-01-15 15:16 -
[DIR]openwebbeans/2020-01-16 16:08 -
[DIR]beam/2020-01-17 04:18 -
[DIR]madlib/2020-01-17 20:21 -
[DIR]hive/2020-01-18 01:48 -
[DIR]jena/2020-01-19 21:04 -
[DIR]tomee/2020-01-20 13:07 -
[DIR]hbase/2020-01-20 16:39 -
[DIR]submarine/2020-01-21 07:20 -
[DIR]twill/2020-01-22 00:55 -
[DIR]openwhisk/2020-01-22 18:23 -
[DIR]apr/2020-01-22 18:23 -
[DIR]archiva/2020-01-22 18:23 -
[DIR]maven/2020-01-22 18:23 -
[DIR]ofbiz/2020-01-22 18:23 -
[DIR]sling/2020-01-22 18:23 -
[DIR]zzz/2020-01-22 22:00 -
[IMG]favicon.ico2018-11-30 10:44 1.6K